✨✨ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ครูกระแต✨✨

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🏆ผลงานที่ภาคภูมิใจ 🏆

✨✨power point✨✨

✨✨วิดีโอของฉัน✨✨

✨✨กรุณาเลือกเมนูที่ต้องการ✨

xxx ข้อมูลครู xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

🗃️🖌️ชื่อ-สกุล  : นางสาวสุกัญญา  ดารังวัล 🗃️🖌️

🗃️🖌️ตำแหน่ง  : ครู 🗃️🖌️

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx